20. sep. 2014

Mail ArtPozdravljene drage moje...tole je še en poskus stopiti izven ustaljenih okvirjev…več barv in brez truda, da bi bilo vse simetrično...sem zadovoljna z rezultati...
----------------------------------

Hi friends...this is another attempt to step out of the comfort zone...more colours and I did not try to make everything so symmetric....I am happy with results...Uporabljeni materiali: Razglednice-Fuzzimo, skupinska slika -JSIM, hrbtišče Found Relatives kartic, Tissue wrap-Melange, za ostale papirje ne vem od kod so - žal, rdeč sukanec, del Dina Wakley štampiljke, črna »ball chain« 
-------------------------
Products used: Postcards-Fuzzimo, group photo –JSIM, back off the Found relatives, tissue wrap-melange, for other papers have no idea-sorry, red thread, part of Dina Wakley Stamp, black ball chain


Hvala za obisk.....
Thank you for visiting......

15. sep. 2014

Tim's Tag - September


Zakaj ne bi izstopila iz ustaljenih okvirjev in uporabila še kako drugo barvo kot rjavo, belo in rjavo...tukaj je moja verzija Timovega taga.........
-------------------------
Why not step out of my comfort zone and try also other colours than brown, white and brown….here is my take on Tim’s tag

Hvala za obisk.....
Thank you for visiting......